Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego Med Patent. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu Med Patent Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Sklepu Internetowego Med Patent. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności. Administratorem danych osobowych jest Med Patent sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wejnerta 26a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000282232, REGON: 141094983, NIP: 1231122554 (dalej także jako: Med Patent).  

I. Zasady ochrony danych osobowych

1. Med Patent dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.

4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń związanych z oferowanymi przez nas produktami i przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.

6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z Med Patent (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT, kurierom) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane przekazywane są:

  1. Firmom kurierskim: Poczta Polska S.A. (dane kontaktowe:Centrala Poczty Polskiej S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa)lub DHL
  2. IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operatora IdoSell Shop, oprogramowania z którego korzysta Med Patent w celu prowadzenia sklepu internetowego.
  3. Serwisowi PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182 - operator płatności internetowych
  4. w celach księgowych: Biuro Usługowe ANN MAR s.c. z siedzibą przy ul. Szeligowska 16A, w Szeligi (kod pocztowy: 05-850)

7. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Med Patent przetwarza dane klientów, w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres  dostawy, nr rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

9. Med Patent stosuje wymagane przez przepisy prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.  

II. Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

a) formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, składania zamówień, rejestracji w sklepie, dokonywania wymiany, zwrotów i reklamacji towarów, wysyłki newslettera.

b) kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronie internetowej znajdują się numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się kontaktować z Med Patent.

2. Strona E-Sklepu używa plików „cookies” stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki testowe. Pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika E-Sklepu. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:

a) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika E-Sklepu do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

b) trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.   Pliki „cookies” stosowane są w celu:

  1.  konfiguracji serwisu;
  2.  uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie;
  3.  realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej;
  4.  analizy i badań oglądalności;
  5.  zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.  

Brak zgody na przyjmowanie plików „cookies” można zastrzec w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że cześć funkcji może być niedostępnych. W plikach „cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników lub klientów. Pliki cookies zamieszone na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Med Patent reklamodawców oraz partnerów, w szczególności przez: Google Analytics, Paypal, Facebook.  

III. W jakim celu są wykorzystywane zebrane dane

1. Udostępnione przez klientów dane osobowe wykorzystywane są w celu zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu/ wymiany/ reklamacji oraz w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach (newsletter), na podstawie art. 6 ust. 1 b) i f) RODO.

2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu (w tym analizowanie danych w celach marketingowych) na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO do czasu wycofania zgody.

3. Dane przetwarzane są również do celów statystycznych.    

IV. Newsletter

Klienci mają możliwość otrzymywania newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. W newsletterze znajdują się informację o najnowszej ofercie sprzedażowej. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera.  

V. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Med Patent zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.  

VI. Prawa użytkownika

1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw produktów oferowanych przez Med Patent jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

2. Med Patent respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargo do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.

3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Osoba, której dane są przetwarzane, może zwrócić się do Med Patent w drodze pisemnej lub e-mailem o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Med Patent. Osoba taka uprawniona jest do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.  

VII. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Med Patent  mogą mieć wpływ zmiany w sferze obowiązujących przepisów prawa w tym w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Med Patent.  

VIII. Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: medpatent@medpatent.com.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel