Odstąpienie od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. W celu odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Med Patent sp. z o.o.o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysyłając pismo pocztą na adres siedziby Med Patent sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie lub pocztą elektroniczną na adres medpatent@medpatnet.com.pl. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej.

 

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transport

 

4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

      5. Zwrot kosztów Towaru oraz za najtańszego sposobu zwykłej dostawy rzeczy nastąpi po otrzymaniu przez Med Patent sp. z o.o. towaru będącego przedmiotem Umowy.

6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży - poniższe oświadczenie należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

Med Patent sp. z o.o.

Ul. Wejnerta 26A

02-619 Warszawa

 

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .

Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

 

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data………………………………………………………………………….

 

Podpis (tylko w przypadku odstąpienia w formie pisemnej) 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel